Prihodnost Slovenije in prihodnost Evrope

Živimo v prav zanimivih časih. Socialni demokrati – SD  so angažirali enega najbogatejših Slovencev,  g. Češka. Poteza je logična, saj ob dolgoletnem globokem priklanjanju Kidriču in drugim množičnim morilcem najbrž res potrebujejo kosmodisk. Češko je v imenu SD-ja takoj sesul Goloba kot monopolista in on o monopolistih zagotovo ve, kaj govori. Skoraj hkrati je mladinski sekretar SD-ja tvitnil o istem Golobu: »Nov obraz, novo razočaranje!«. Očitno v »KUL« koaliciji prvi spoznavajo, kako zelo pravilno je bilo moje opozorilo, da: »Je boljša dobra vlada v roki, kot Golob nad glavo..!«! 

Vendar, šalo na stran, za prihodnost gre. Za…

Prihodnost Slovenije in prihodnost Evrope

Že pred 120 leti, v času Clemenceauja, je v francoskem parlamentu levi poslanec mlatil prazno slamo o tem, da je med moškim in žensko samo navidezna biološka razlika in da v resnici sploh ni razlike – da gre za konstrukt, ki ga je treba kar odmisliti… Potem pa je vstal sivolas konservativec in zagrmel: »Vive La Difference! – Naj živi ta razlika!«, ter požel mogočen aplavz. Stara modrost pravi, da če se iz zgodovine ničesar ne naučimo, se rada ponavlja.

Te dni sem bil kot vodja parlamentarne delegacije Slovenije v Strassbourgu na plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope. Veličastna in neponovljiva evropska civilizacija je nastala na pravih vrednotah in krščanskih koreninah. Če te temelje odstranimo, Evropa ne bo več Evropa. Zato bi utemeljeno pričakovali, da bo to izhodišče vseh, ki sodelujemo na Konferenci o prihodnosti Evrope. Žal ni. Večina udeležencev zagovarja povsem ultralevičarski projekt federalne multikulti Evrope brez meja in z neomejenim priseljevanjem. Federalno Evropo masovnih migracij, v kateri bo najpomembnejše vsiliti še popolno enakost spolov, pri čemer je teh spolov po levosučni znanosti propagandistov kulturnega marksizma vsak dan več, menda že 72. Čudno je le, da arheologi pri raziskovanju obstoja človeštva skozi vso zgodovino najdejo vedno samo moška in ženska okostja…

Prave vrednote

Trdno sem prepričan, da se mora Evropa vrniti k pravim vrednotam in jih še okrepiti, kar na Konferenci o prihodnosti Evrope odločno zagovarjam.  Med njimi je zagotovo temeljno izhodišče varnost.

Varnost

Brez varnosti je vse drugo pod vprašajem. Evropa mora zato braniti svoje meje in preprečiti masovne migracije, ki so vedno v zgodovini prinesle konec civilizacij. Belorusija izsiljuje Poljsko z ilegalnimi migranti, prej je s celotno Evropo to počel Erdogan; Rusija zbira armado na meji z Ukrajino, Kitajci (katerih ciljev se v Evropi premalo zavedamo…) pa imajo prav v teh dneh velike pomorske vaje skupaj z Rusijo in Iranom. Vse to so opozorila, kako pomembna in krhka vrednota je varnost v Evropi in kako hitro jo lahko izgubimo.  Neizprosno velja staro pravilo,  da dejansko obstajajo samo tiste države in mednarodne skupnosti, ki branijo svoje meje.

Otroci

Edina prava prihodnost Evrope so otroci evropskih narodov. Naši otroci! Bi verjeli, da sem bil na Konferenci o prihodnosti Evrope edini, ki je govoril o otrocih in materinstvu kot vrednotah..?  Ob tem, ko je demografija Evrope  porazna, Slovenije še bolj. Evropski narodi izumiramo. Z vso odgovornostjo trdim, da Evropa ne potrebuje nobenih masovnih migracij, ne legalnih ne ilegalnih, saj jo bo to za vedno spremenilo v nekaj, kar nikoli ni bila, zato jih odločno zavračam. Slovenija namesto masovnih migracij potrebuje dobro družinsko politiko. S sedanjo vlado in koalicijo pod vodstvom SDS jo je končno tudi dobila. Omogočili smo brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke, pripravili oziroma začeli kar 126 projektov vrtcev in osnovnih šol ter zagotovili denar zanje, povečali starševski dodatek in izplačali dodatek za velike družine,  povečali pomoč ob rojstvu otroka, izplačali turistične bone za otroke, omogočili brezplačno bivanje staršev z otrokom v bolnišnici in še marsikaj drugega. Seveda je to samo začetek, ki ga bomo nadaljevali tudi v naslednjih mandatih.  Otrok mora postati najdragocenejša pridobitev. To ne velja samo za Slovence, ampak tudi za vse druge narode Evrope, saj so evropski narodi in njihove tradicije pravo bogastvo Evrope. Trdim, da bi Evropa znova morala postati vodilna pri preoblikovanju civilizacije tako, da bo materinstvo oziroma starševstvo sprejeto kot temeljno poslanstvo in vrednota hkrati, družinski politiki pa podrejene ali vsaj dobro prirejene po tem vse druge.  

Uspešno podjetništvo

Samo uspešno podjetništvo je v modernem svetu trajni vir blaginje! Vse drugo je tek na kratke proge in dušeča davčna utvara socializma, o katerem je »železna lady« Margaret Tatcher lepo povedala: »Problem socializma je, da prej ali slej zmanjka denarja drugih ljudi..!«.  V modernem svetu je uspešno podjetništvo tudi eden temeljnih pogojev varnosti.  Da bi ga okrepili, bi morali zniževati davke, odstranjevati zakonske oziroma birokratske in druge ovire za podjetništvo ter krepiti vse tisto, kar nam daje primerjalne prednosti v svetu. Tu pa Evropa mnogo preveč lahkotno naseda demagogom kulturnega marksizma in ravna prav nasprotno – odpoveduje se tehnologijam in primerjalnim prednostim, zaradi katerih je bila njena civilizacija nedosegljivo vodilna v svetu. V modernem svetu so mednarodni odnosi brezobzirno uveljavljanje interesov in tu ni nobenega prostora za naivnost več.  

Svoboda

Svoboda je vrednota, ki je bila pogoj nastanka moderne evropske oziroma zahodne civilizacije in je njen neločljivi del. Zato bi moralo biti resno opozorilo o stanju duha in zgrešeni smeri dejstvo, da se je velika večina udeležencev Konference o prihodnosti Evrope (na kateri sodelujejo vsi parlamenti držav članic Evropske Unije, Evropska komisija in Evropski parlament ter državljani), zavzemala, za »odločno preganjanje lažnih vesti« oziroma »boj proti sovražnemu govoru« – beri cenzuro, ki da jo je nujno »takoj uveljaviti in finančno podpreti«. K cenzuri se zatekajo tisti, ki nimajo argumentov, kar je sindrom modernega levičarstva!

Bil sem edini, ki je na Konferenci o prihodnosti Evrope govoril o vrednoti svobode, o pomenu soočanja dejstev, svobodnega izražanja mnenj. Leva stran je bila v preganjanju svobode očitno agresivna, desna je bolj molčala. Za prihodnost to ni dobro. Brez svobodnega izražanja mnenj je demokracija samo še farsa; evropska civilizacija pa izgine. Kot je rekel Einstein: »Prava nevarnost za svet niso tisti, ki propagirajo in delajo zlo, ampak vsi tisti dobri ljudje, ki ob tem molčijo.«.

Bogastvo Evrope so njeni narodi, njihove kulture in tradicije

Pravo bogastvo Evrope so njeni narodi, njihove kulture in tradicije. Za Slovenijo to velja še toliko bolj, saj smo eden manjših evropskih narodov. Naš cilj mora biti ohranitev Evropske skupnosti ob nujnih pozitivnih spremembah, saj smo izvozno orientirani, seveda pa ne za vsako ceno. Kdor pride k nam, se mora nam prilagoditi; in ne obratno! Slovenci imamo vso pravico ohraniti in razvijati naš jezik, našo kulturo in našo tradicijo!

Zato je toliko bolj pomembno, da vztrajamo na enakopravnosti in načelu iskanja soglasja o vseh ključnih stvareh razvoja.  Vsako vsiljevanje iz Bruslja je samo bližnjica v razpad Evropske skupnosti!  Zato je prava pot, da zagovarjamo načelo konsenza, da iščemo točke povezovanja. Evropa bo toliko stabilnejša in močnejša, kolikor bolj bo temeljila na soglasju in medsebojnem spoštovanju.  Evropa narodov je v slovenskem interesu in vrnitev k pravim vrednotam je pot v prihodnost Slovenije in Evrope.

PRAVILO OB OBJAVLJANJU:

Članek, ki je osebna last, je dovoljen povzemati le ob CELOTNI OBJAVI članka!

Scroll to Top