Slovenija 2023/Orwell 1984: »Svoboda« je totalitarizem!

»Zlo pridiga o toleranci, dokler ne prevlada in dobi oblast, potem pa hoče takoj utišati dobro, utišati resnico!«. (ar. emer. C. J. Chaput).

Pod Golobovim nastajajočim totalitarizmom globoke države je najbolj napadena resnica in z njo ustavna pravica do svobode govora – do svobode javnega izražanja mnenj.

V svojem očitnem napuhu (ki je eden od naglavnih grehov…) totalitarnih teženj Golob niti ne skriva več. Golob je celo javno napovedal, da, ker z levičarsko podreditvijo javne RTV Slovenija  ni šlo zakonito in na lep način, bo moral poseči po sili. Levi fašizem. Direktna napoved naklepne zlorabe oblasti in s tem svoje funkcije, kar je kaznivo dejanje, ter nedvoumna napoved totalitarizma, v katerem pravna pravila ne veljajo več. V osrednjih medijih pa po balkansko (»I nikome ništa…«) o tej povsem nesprejemljivi izjavi – vse tiho je bilo.

Si sploh kdo predstavlja, kako bi zagorela Evropska Unija vse do Bruslja, če bi kaj takega samo namignil kdo iz prejšnje vlade? Tako pa je komisarka Vera Jourova početje Goloba prišla dejansko podpret…! To odpira izjemno pomembno vprašanje vloge institucij in s tem nekaterih vodilnih funkcionarjev EU, ki si lastijo vse več pristojnosti, ki jih po Lizbonski  pogodbi in drugih aktih EU nimajo. Poseganje v proces sojenja, oziroma politično vplivanje komisije na ustavno sodišče, je zagotovo te vrste. Tisti, ki zlorabljajo institucije Evropske Unije za politično obračunavanje, vodijo EU v totalitarizem in dejansko razbijajo Evropsko Unijo.

Že ob nastopu Golobove vlade sem opozoril, da bo totalitarizem dobil odprta vrata zato, ker pod levičarsko vlado ne bo več temeljnega varovala demokracije: ustavno pravnega principa ravnovesij in medsebojnega nadzora (»checks and balances«) vseh treh vej oblasti: zakonodajne, izvršilne in sodne. Namesto tega je v Sloveniji zavladala socialistična enovita oblast, kjer vse veje oblasti ideološko vlečejo v isto smer. Kar vodi v totalitarizem. To se je jasno videlo že pri ideološko vsiljenem konstruktu LGBT+, po katerem nimamo več očeta in matere, ampak »osebo 1« in »osebo 2«, kar je v očitnem nasprotju s 53. členom naše ustave, Deklaracijo človekovih pravic OZN ter Konvencijo o otrokovih pravicah OZN vsilila prav ideološka levičarska večina na ustavnem sodišču. Potem  sta pri tem sodelovali še izvršila in zakonodajna veja oblasti. Na koncu pa je spet ustavno sodišče za zaščito lastnega konstrukta dokončno prepovedalo referendum, čeprav je ta ustavna pravica ljudstva – torej je zaščitilo oblast proti ljudstvu, proti človekovim pravicam vsakega državljana! To je totalitarizem.

Pri odločanju o RTVS zakonu je ustavno sodišče ukinilo samo sebe. Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji ustavno določeni vlogi ne obstaja več! Pet ustavnih sodnikov je očitno protiustavno novelo RTVS zakona zadržalo, ker so ugotovili, da bi lahko prišlo do hudih nepopravljivih oz. težko popravljivih posledic za pritožnike. Potem pa so štirje ta sklep razveljavili, ker zaenkrat še »ne morejo sprejeti dokončne odločitve«…?! To pomeni, da so očitno zavestno, torej naklepno, omogočili hude nepopravljive posledice za pritožnike. Malomarno opravljane dela in zloraba funkcije sta kaznivi dejanji, očiten naklep pa indic obstoja kaznivega dejanja samo potrdi.

Iz odklonilnega ločenega mnenja Ustavnega sodnika dr. Roka Svetliča je jasno, da je prišlo na ustavnem sodišču do nedopustnih političnih pritiskov, do goljufanja in do izsiljevanja, tudi z grožnjami. Na tem utemeljena odločitev je dejansko pravno nična, toda ESČP, tudi če to ugotovi, tega ne bo storilo v razumnem roku, da zaščiti očitno kršene človekove pravice pritožnikov. In tu pridemo do bistva: ustavno sodišče je, namesto da bi zaščitilo človekove pravice  pritožnikov, te zavestno kršilo, saj jim ni dovolilo niti, da bi se izjavili o navidez procesnem sklepu, ki je vsebinsko dokončno odločil o njihovih pravicah. Pri čemer zakon o ustavnem sodišču določa, da mora o glavni stvari presoje, torej vsebini, odločiti z absolutno večino petih sodnikov. Tu pa so dejansko o glavni stvari presoje odločili štirje. Ustavno sodišče je torej z očitno goljufijo, izsiljevanjem in procesno kršitvijo zaščitilo Golobovo vlado in parlamentarno večino pred človekovimi pravicami pritožnikov. Očitna protiustavnost v najhujši obliki. Totalitarizem.

Dejanski samoukinitvi ustavnega sodišča bo zagotovo sledil še hujši pogrom nad – za ustavno pravico do svobode govora in pravice do obveščenosti državljanov sedaj še toliko bolj dragocenimi – alternativnimi desnimi, opozicijskimi mediji. Prevod iz Orwellovskega levičarjenja v slovenščino: če levičar reče »osvoboditi«, to pomeni njemu povsem podrediti; in za levičarja je »normalizacija« medija (npr. javne RTV, ki bi morala vedno predstavljati ves spekter mnenj enakovredno!), da je ultralevičarsko trobilo najslabše propagandne vrste.

Najbolj noro je, da levičarji res verjamejo, da imajo do tega ideološkega monopola v javnih glasilih vnaprej dano pravico. V vseh.  Zato Golobove napovedi preganjanja »sovražnega govora«. Ta pravno sploh ni definiran, torej gre v resnici za napoved pregona za levičarje tako boleče resnice. Za vsiljevanje cenzure, ki je značilnost  totalitarizma.  Slovenija 2023 / Orwell 1984: »Svoboda« je totalitarizem!

Scroll to Top