Uncategorized

Moje delo za SDS in Slovenijo ter pregled najpomembnejših mednarodnih aktivnosti

V SDS(S) sem se včlanil leta 1987. Na prvem kongresu SDS(S) sem bil izvoljen v takratno predsedstvo in postal predsednik sveta stranke. Bil sem skupaj z Dr. Jožetom Pučnikom član sveta Demosa v času pred prvimi demokratičnimi volitvami, sodeloval pri pripravah Demosa na volitve ter bil član prve demokratično izvoljene Skupščine Republike Slovenije do predčasnih volitev decembra 1992. Z Dr. Pučnikom sva bila v tistem obdobju skupaj na več obiskih v tujini, kjer smo vzpostavili stike z različnimi organizacijami naših zamejskih Slovencev ter z drugimi strankami, s katerimi smo delili skupne vrednote. 1993 sem vodil Litostrojski kongres SDS, na katerem je bil za predsednika izvoljen g. Janez Janša. Na kongresu sem bil ponovno izvoljen v izvršilno vodstvo, poleg tega sem dve leti opravljal funkcijo glavnega tajnika (generalnega sekretarja) SDS. Stranko sem finančno saniral (delo sem zato v tem času opravljal brezplačno), ter ustanovil več kot 40 novih odborov SDS. Delovanje še bistveno večjega števila odborov smo v tem obdobju s skupnimi napori obnovili; ter ustanovili interesna združenja in forume, ki delujejo še danes. Za boljše in bolj demokratično delovanje SDS sem napisal tudi nov Statut SDS. Na vseh kasnejših kongresih SDS sem vodil Statutarni odbor SDS, ki svoje delo opravlja s pooblastilom kongresa tudi v času med dvema kongresoma. 1995 sem bil imenovan za vodjo volilnega štaba SDS. Napisal sem vse akte SDS za volitve, ki jih z manjšimi modifikacijami uporabljamo še danes. Skupaj s pokojnim g. Janezom Vajevcem sva v okviru SDS več kot desetletje vodila tečaje in treninge retorike za bodoče kandidate in funkcionarje SDS ter drugih demokratičnih strank, ki se jih je udeležilo več kot 7000 ljudi. 1996 sem vodil akcijo SDS Za neposredne in poštene volitve, v okviru katere smo v SDS prvi v zgodovini samostojne Slovenije zbrali 43.710 overjenih podpisov volivk in volivcev za dvokrožni večinski volilni sistem. V naslednjih letih sem napisal tudi več ustavnih pritožb, s katerimi je SDS na Ustavnem sodišču zmagala, saj je bila veljavnost odločitve na referendumu za dvokrožni večinski sistem dokončno potrjena. Napisal sem tudi vso zakonodajo, potrebno za uveljavitev večinskega sistema, vključno z Zakonom o volitvah ter zelo zahtevnim Zakonom o volilnih okrajih, ki je bil zaradi večinskih volitev napisan z natančnostjo samo 0,5% razlik v številu volivcev med okraji. V letih 1997 – 2002 sem bil član Državnega sveta Republike Slovenije. Najbolj odmeven dosežek je bil, da je Državni svet Republike Slovenije po velikem terorističnem napadu dne 11. septembra 2000 na ZDA na moj predlog soglasno sprejel posebno izjavo sožalja in podpore ZDA, za kar se mi je veleposlaništvo ZDA posebej javno zahvalilo. Vsa tranzicijska levica v Sloveniji je tedaj namreč sprevrženo valila odgovornost za teroristični napad na ZDA in v slovenskih medijih je bilo takrat objavljenih več kot 400 do ZDA sovražnih člankov. 2004 sem bil na listi SDS izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, kjer delam neprekinjeno vse do danes. Ker so bili nekateri mandati skrajšani, funkcijo poslanca Državnega zbora opravljam sedaj že šesti mandat. Vodil sem več mednarodnih srečanj v Sloveniji, med njimi srečanje odborov za kulturo vseh parlamentov držav članic EU v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji leta 2008. Napisal in kot predlagatelj sem tudi predstavljal vrsto predlogov zakonov ter drugih aktov (med njimi Deklaracijo o podpori Resoluciji o Evropski zavesti in totalitarizmu Evropskega parlamenta), interpelacij in ustavnih obtožb, ki jih je vse vložila PS SDS (izjema je bila le že pripravljena ustavna obtožba zoper dr. Mira Cerarja zaradi uporabe tajnih aktov,ki zaradi odstopa njegove vlade potem ni bila vložena). Med zakoni je bil eden najbolj zahtevnih in pomembnih Zakon o RTV Slovenija, ki je bil kar dvakrat potrjen na referendumu, kar je po vseh dosegljivih podatkih svetovni rekord, in je veljal več kot 15 let. Vsa leta sem bil aktiven in uspešen na mednarodnem področju, ukvarjal sem se predvsem s področjem obrambe in varnosti. Več mandatov sem vodil slovensko delegacijo v NATO PA (sem njen član in po dogovoru bi jo moral voditi tudi sedaj, vendar je NSi z glasovi vladne koalicije prevzela vse nadzorne funkcije), po en mandat pa sem bil vodja slovenske delegacije v OVSE in SEP (Srednjeevropske pobude). V funkciji predsednika delegacije v NATO PA sem se kot edini iz Slovenije (in zaradi preverjanja eden od samo nekaj iz Evrope) udeležil večdnevnega političnega srečanja na najvišjem nivoju, ki ga je ves čas vodil osebno takratni podpredsednik ZDA, v Lawrence Livermore National Laboratory, ki je vključeval tudi oglede najbolj zaupnih raziskovalnih sistemov (lasersko sproženo zlitje atomov za pridobivanje energije) in načrtov. 2015 sem prevzel vodenje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS), ki sem jo vodil do volitev 2018. Vodenje KNOVS je odmevalo v javnosti zaradi mojega aktivnega prizadevanja za ohranitev varnosti v Sloveniji in Evropski Uniji ter zato doslednega nasprotovanja ilegalnim migracijam. S tem ciljem sem se udeležil vrste mednarodnih srečanj v Bruslju in na Dunaju ter v Washingtonu, ZDA. Zelo dobro sprejet je bil moj nastop na sedežu OVSE na Dunaju v okviru mednarodne konference o pregonu, rehabilitaciji in reintegraciji tujih terorističnih borcev, ki je potekala 14.-15. oktobra 2021. V daljšem nagovoru zbranim ministrom, predsednikom vlad ter predstavnikom EU in OZN sem kakršni koli možnosti, da bi po propadu Islamske države dovolili vrnitev teroristov ISIS-a v Evropo, najostreje nasprotoval. Posnetek nastopa v angleščini in s slovenskimi podnapisi je objavljen na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=dfeA5-sUTwg Na Konferenci o prihodnosti Evropske Unije, ki je potekala od marca 2021 do začetka maja 2022, sem vodil slovensko parlamentarno delegacijo. V samo dobrem letu dni sem oblikoval mrežo povezav delegacij in posameznih delegatov, predvsem s področja Višegrada, pa tudi več drugih držav Evropske Unije. Z odlično koordinacijo in sodelovanjem smo uspešno nasprotovali mnogim elementom ideologije kulturnega marksizma v osnutkih zaključkov konference; ter tistim političnim priporočilom, ki so krepila centralistične težnje v Evropi. Za uspešno delo sem prejel zahvale več vodij delegacij, med njimi Poljske in Madžarske. 27. in 28. januarja 2022 sem se udeležil posebnega srečanja odborov Višegrajske četverice in Slovenije s področja obrambe in notranjih zadev, kjer smo obravnavali možnosti za bolj učinkovito zaščito meja in varnosti pred ilegalnimi migracijami ter skupno

Moje delo za SDS in Slovenijo ter pregled najpomembnejših mednarodnih aktivnosti Read More »

Omerta o nasilju, nujni remigraciji in odgovornosti:

»Nasilje migrantov narašča. Tri noči nazaj je bila skupna obmejna patrola Madžarske in Srbije napadena z avtomatskim orožjem. Migranti so s tem prestopili Rubicon. Soočiti se bo treba z dejstvom, da je Bruseljski Pakt o migracijah propadel.«. Viktor Orban, predsednik vlade Madžarske, dne 26. septembra 2023.   Streljanje na mejah balkanskih držav, preko katerih ilegalno vdirajo migranti, postaja vse bolj pogosto. O streljanju na obmejne patrole so poročali prejšnji teden dvakrat tudi Hrvati; in sicer v obeh primerih z meje z BiH: prvič iz območja južno od Karlovca, drugič pa iz širšega zaledja Splita. Iz vseh teh držav vsak dan prihajajo opozorila na vse več skupin z vojaškim orožjem oboroženih migrantov, ki se gibljejo po njihovem ozemlju ter hočejo preko meje tudi z nasiljem. Pa tudi o aretacijah oboroženih migrantov, vpletenih v najhujše oblike nasilja, vključno s posilstvi žensk, trgovino z drogo in umori z orožjem. Seveda nezakonitim, modernim avtomatskim vojaškim orožjem, ki ga je na območju Balkana zlahka mogoče kupiti.   Ste o tej hudi varnostni grožnji dobro obveščeni? Iz osrednjih medijev zagotovo ne. Toda meja Slovenije s Hrvaško je praktično brez nadzora. Najnovejši »poostreni nadzor« s patrolami ne bo zaščitil same meje ter omogočal neposredne zavrnitve ob zalotitvi, ampak bodo s policijskimi vozili kvečjemu hitreje prevažali ilegalne migrante do avtobusov. S katerimi jih potem organizirano prevažajo proti Ljubljani in naprej. Nevarno dogajanje na Balkanu vstopa v Slovenijo brez učinkovitega nadzora na meji. Postajamo vse nevarnejši migrantski žep. Omerta o nasilju, nujni remigraciji in odgovornosti.   Omerta je mafijska zaveza molčečnosti. Na internetu najdemo zanimiv stavek o njenih posledicah: »Dejansko je danes omerta samo brezpogojna pomoč zločincem in kot tako jo moramo obsoditi in preganjati na vse načine, ker zavira in onemogoča kaznovanje nekaterih zločinov«.   Slovenija je kot del Centralne Evrope posebej izpostavljena zaradi lege na vrhu Balkanske poti. Stanje na naši južni meji je alarmantno. Ljudje se počutijo ogrožene in sporočajo, da si marsikje ponoči ne upajo iz hiš. Posebej ogrožene se počutijo ženske in otroci. Migranti so napadli in poškodovali policista. Ponekod se Slovenci sami organizirajo v obupnem poskusu samoobrambe. Policija, ki očitno pod pritiskom Golobove politike, ne uspe več zaščiti državljanov, sedaj grozi tistim, ki ravnajo samoobrambno. Samoobramba – sebe in svoje družine –  pa je neodtujljiva človekova pravica, ki izvira iz naravnega prava.   Golobova vlada očitno načrtno spodbuja ilegalne migracije: javno podiranje ograje kot poziv ilegalnim migrantom; plačevanje bajnih vsot provladnim »nevladnikom«, ki hodijo na Balkan spodbujat ilegalne migrante k nezakonitem vdoru v Slovenijo ter jim dajejo navodila, kje in kako naj zlorabijo azilno ureditev; kot vrhunec ideološkega sovraštva do Slovenije in Slovencev se bere nov predlog priporočila Golobove koalicije svoji vladi, naj »intenzivno pristopi k zagotovitvi dodatnih sredstev za namestitev migrantov…!«!   Posledica tega skrajno škodljivega, na ideologiji kulturnega marksizma »Multikulti« utemeljenega početja Golobove vlade so katastrofalne. Ne smemo nasesti na trik levičarjev, da primerjamo tekoče in minulo leto, saj zajamemo že tudi del obdobja Golobove oblasti. Primerjati moramo čas Golobove vlade od 1. junija 2022 do danes z obdobjem pred tem. V Slovenijo je pod Golobovo vlado v samo nekaj več kot letu dni do danes ilegalno vdrlo že daleč preko 60.000 ilegalnih migrantov, to je več, kot jih je ilegalno vdrlo v Slovenijo v celotnem prejšnjem mandatu – v času obeh vlad skupaj.   Še huje je, da sedaj praktično vsi migranti zahtevajo azil v Sloveniji, kar pomeni, da so tu prvič vneseni v sistem. To pomeni, da jih bomo prej ali slej lahko dobili nazaj. Število napovedi azila je v samo nekaj več kot letu dni Golobove oblasti tako absurdno naraslo, da je večje, kot je bil seštevek vseh vlog za azil v preteklih tridesetih letih (od osamosvojitve in konca vojne na Balkanu) do nastopa Golobove vlade skupaj! To, kar se dogaja v nekaj več kot letu dni Golobove vlade, je razpad sistema pravne države, in bo imelo hude varnostne ter razvojne posledice za Slovenijo.   Nasilje migrantov je iz Balkana že pljusknilo do Ljubljane in Policija je priznala 14% povečanje kriminala ter izdala opozorilo o: »povečanem varnostnem tveganju zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih…«. To je  zgodovinsko uradno priznanje Policije, da povečano število (»zgostitev«) migrantov/azilantov pomeni dejansko varnostno tveganje. Torej sem imel vsa ta leta prav, ko sem se zavzemal za zaščito meja zaradi varnosti, pa so mi očitali, da »pretiravam«, »strašim« in »lažem«. Spet bo omerta pri tistih s slabo vestjo…   Pred desetimi leti je bilo toliko jasne vizije, da ideologija »Multikulti« vodi nacionalne države in Evropo v propad,  nekaj nepojmljivega. Zato  sem bil vsa ta leta napadan in diskreditiran kot »desničarski skrajnež«. Čeprav nisem nikdar zagovarjal nasilja, ampak nasprotno – izključno in edino to, da je treba brezpogojno spoštovati veljavno pravo. Ker potem se nič od tega, kar se je v zvezi z masovnimi ilegalnimi migracijami zgodilo, ne bi moglo zgoditi, saj jih sploh ne bi  bilo. Torej: Če v Sloveniji iskreno zagovarjaš pravno državo, veljavnost ratificiranih mednarodnih pogodb in načela ustave, vključno z doslednim zagovarjanjem načela zakonitosti, si »desničarski skrajnež«!  Zveni kot zelo slaba šala, vendar je resnica.   Danes praktično vsi uporabljajo moj izraz, ker je edini pravilen: ilegalni migranti. In tudi o nujnosti zaščite meje ter o zapori zunanjih meja Evropske Unije govorijo že skoraj vsi, celo med najglasnejšimi so tisti, ki so mi nekoč očitali, da sem »desničarski skrajnež« in metali polena pod noge ter skladno z načelom levičarske »Cancel Culture« zahtevali mojo izločitev. Sedaj že celo Tanja Fajon trdi, da »mora EU zaščititi svoje zunanje meje«. Za nazaj bo seveda kolektivna omerta…   Vsa ta lažna »izguba spomina«, v resnici pa mafijska omerta vseh, ki so sokrivi za sedanjo katastrofo v Evropi, se je pojavila zaradi dejstva, da smo danes že na točki, ko žal ni več dovolj samo zavzemanje za zaščito meja. Brez remigracije niti popolna vojaška zapora zunanjih meja Evropske Unije Evrope, njenih narodov in neponovljive evropske civilizacije, ne bo več rešila.   Remigracija pomeni vračanje celotne mase ilegalnih migrantov, ki očitno zlorabljajo azilni sistem in socialo držav Evropske Unije tja, od koder

Omerta o nasilju, nujni remigraciji in odgovornosti: Read More »

Intervjuju za European Conservative: Evropa ne more obstajati brez krščanskih korenin

Branko Grims je magister politologije in diplomirani sociolog. Od leta 2004 je poslanec SDS (Slovenska demokratska stranka) v Državnem zboru Republike Slovenije in je bil na različnih položajih v vladah Janeza Janše. V prejšnjem zakonodajnem obdobju (2020–2022) je bil predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter član komisije za pravosodje, zunanjo politiko in ustavo. Evropsko komisijo je pred prihodom zelene, leve vlade Roberta Goloba zelo skrbela svoboda tiska v Sloveniji. Ali je pokazala enako zaskrbljenost zaradi napadov nove vlade na konservativni tisk? Iz kroga legendarnega Friedricha Von Hayeka prihaja nekaj, kar si velja zapomniti: “Če liberalci ne bi imeli dvojnih meril, jih sploh ne bi imeli!” Pred nekaj tedni je Golob dejal, da bodo, če ne morejo zakonito pridobiti vsega nadzora nad RTV Slovenija, uporabili »drugo pot«. Uporaba manipulacije in brutalnega pritiska na nacionalno televizijo je tisto, kar levičarji imenujejo “normalizacija”. Z obtožbami in denarnimi kaznimi za ‘sovražni govor’ napadajo in utišajo konservativni tisk in politike. V Sloveniji zdaj živimo v pravi orwellovski družbi iz leta 1984, ali nemški leta 1933, ali pa Krasnega novega sveta, kakor vam je ljubše. Svoboda govora je osnovna človekova pravica in v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah je vlada ne bi smela kakor koli omejevati ali vanjo posegati. Toda svoboda govora v Sloveniji je na udaru skrajne leve vlade in njenih privržencev. Slovenija je na poti, da postane levičarska totalitarna država. Evropska komisija pa ostaja tiho. Pravzaprav neizvoljeni bruseljski birokrati podpirajo Golobove akcije. Si lahko predstavljate, kako ogromen in jezen bi bil odziv Evropske komisije, če bi taka dejanja storil desničarski politik? To je očitno zloraba institucij EU za politični pritisk na države članice in njihove neodvisne institucije, da bi jih preusmerili na skrajno levico. To je popolnoma v nasprotju z Lizbonsko pogodbo in vsemi evropskimi pravnimi akti. To moramo ustaviti in zato so evropske parlamentarne volitve naslednje leto tako zelo pomembne za vse nas, ki želimo živeti v svobodni družbi, kjer bodo resnično spoštovane vse človekove pravice. Kaj je Golobova vlada prinesla Sloveniji? Golobova vlada je prinesla popolnoma enake rezultate kot v vsaki državi, v katero so se vmešavali ali ji vladali skrajni levičarji in socialisti: katastrofo, predvsem gospodarsko; kršitve človekovih pravic; in kar je najpomembneje, cenzuro. Slovenija ima po več kot letu dni Golobove vlade najslabše rezultate industrijske proizvodnje v Evropski uniji. Aprila je EU dosegla 0,7-odstotno rast, kar morda še zdaleč ni popolno, a je vsaj rast. Slovenija je v istem obdobju padla za 7,9 %, ugotavlja Eurostat. Pod Golobovo vlado je imela Slovenija tudi najstrmejši upad prodaje blaga na drobno v Evropi, in sicer za 13,4 %. Naš javni zdravstveni sistem je sesul in ljudje morajo na nekatera zdravljenja čakati več mesecev ali celo let. To stanje se iz meseca v mesec slabša zaradi ideologije levice- poskušajo izriniti ves zasebni sektor. Zato ni presenetljivo, da podpirajo tudi evtanazijo, čemur jaz seveda absolutno nasprotujem. Tudi na cestah imamo kaos, saj so politične stranke, ki sestavljajo Golobovo vladno koalicijo, izjavile, da bodo ustavile gradnjo novih cest. Pravijo, da je to zato, ker želijo slediti “levi zeleni agendi” in da nove ceste “niso končna rešitev za podnebno krizo.” Originalni intervju, ki je v angleščini najdete v naslednji povezavi: TUKAJ

Intervjuju za European Conservative: Evropa ne more obstajati brez krščanskih korenin Read More »

Golobova veleizdaja Slovenije

Največji predsednik ZDA 20. stoletja, g. Ronald Reagan, je večkrat opozoril: »Obstaja samo tista država ali meddržavna skupnost, ki brani svoje meje!«.   Glede na kriterij, ki ga je postavil legendarni ameriški predsednik, Slovenija pod vlado Roberta Goloba ne obstaja več. Že vse od zloglasne »Wir schaffen das!« Angele Merkel, ki je z vabilom masi ilegalnih migrantov povzročila očitne kršitve tako domače zakonodaje, kot mednarodnih aktov z Dublinskim sporazumom na čelu, stanje ne na zunanjih mejah Evropske Unije, ne na slovenski meji, še zdaleč ni bilo idealno. Toda to, kar se dogaja v sedaj že krepko več kot letu dni Golobove vlade, je razpad sistema pravne države in bo imelo hude varnostne ter razvojne posledice za Slovenijo. Številke so alarmantne: Po uradnih podatkih Policije je pod vlado Roberta Goloba,v času od 1. junija 2022 do 30. junija 2023, v Slovenijo vdrlo 47.190 ilegalnih migrantov. Ker je sedaj minila že dobra polovica julija, za katerega so na voljo samo delne številke posameznih policijskih postaj za krajša obdobja, ki pa so še bistveno višje, kot so bile v juniju, je z veliko zanesljivostjo mogoče reči, da je v času od nastopa Golobove vlade do dneva, ko to berete, v Slovenijo ilegalno vdrlo že več kot 50.000 (petdeset tisoč!) ilegalnih migrantov. In praktično vsi so napovedali zahtevo za azil. Da si boste predstavljali, kako ogromna številka je 50.000 ilegalnih migrantov, naj povemo, da je približno enaka, kot je seštevek vseh uradno zabeleženih vdorov ilegalnih migrantov v Slovenijo od konca »velikega toka« leta 2016, do konca leta 2021, torej zadnjega leta pred nastopom Golobove vlade, skupaj. Pri  masovnih zlorabah azilne zakonodaje je še slabše. Napovedi zahtev za azil je bilo doslej v času Golobove vladavine celo že več, kot je bilo vseh vlog za azil v dobrih treh desetletjih obstoja samostojne Slovenije pred nastopom Golobove vlade – skupaj…! Masovna zloraba azilne zakonodaje je tako usodna zaradi treh stvari. Po napovedi azila se ilegalni migrant pri nas vnese v sistem. Tudi, če gre naprej, nam ga bodo iz teh držav lahko vrnili. Postopki se zaradi vloge za azil zavlečejo. Krepkih 50.000 ilegalnih migrantov pa, če upoštevamo uradno oceno Računskega sodišča (1963 evrov+revalorizacija, na migranta, na mesec),  stane 100 milijonov evrov, vsak mesec. 100 milijonov evrov je šest novih domov za upokojence ali dve bolnici… vsak mesec! Očitno je Golobova vladna politika: »Za tujce vse, za Slovence nič!«. In končno, Slovenija nima vzvodov moči, da bi dosegla, da bi izvorne države sprejele zavrnjene ilegalne migrante nazaj. Edina prava Evropska solidarnost bi bila solidarnost pri remigraciji, pri vračanju tistih, ki zlorabljajo pravni red Evropske Unije, nazaj, odkoder so prišli. Najbrž je vsem jasno, kako je s tem v praksi… Masovna zloraba azilne zakonodaje je edini pravno pravilen izraz v zvezi s sedanjim dogajanjem in ga je uporabljala do pred kratkim tudi slovenska Policija v svojih poročilih. Ker je sedaj ta izraz po več letih kar izginil iz poročil, stanje pa se je še drastično poslabšalo, je očitno, da je Policija pod izjemno hudim političnim pritiskom Roberta Goloba in njegovih. Na kar sta nekdanja ministrica Bobnarjeva in v.d. direktorja Policije Lindav že pred časom argumentirano pisno opozorila. Debela laž in cinizem najslabše vrste so trditve levičarjev, ki so jim še pred nekaj leti nasedali skoraj vsi, da v Evropo iz držav radikalnega islama prihajajo »ubogi begunci, predvsem ženske in otroci«, ter da gre za delovno silo, ki jo potrebujemo: inženirje, kirurge, znanstvenike… V resnici žensk in otrok praktično ni, »izgubijo« vse, le novega Iphona nikoli; dela skoraj nihče. Evropa pa spreminja svojo podobo za vselej. Levičarji se bolj zavedajo od vseh ostalih, da Evropa, če ji odrežemo krščanske korenine, nikoli več ne bo Evropa. Zato je v medijih morje laži in manipulacij, zato gorijo cerkve. Pravljice, kako debeli stoletni hrastovi tramovi zagorijo zaradi isker, lahko preizkusite sami.  Že vse od začetka »multikulti« norosti kulturnega marksizma opozarjam, da bi vsakdo, ki odloča o problematiki ilegalnih migracij v Evropi, najprej moral iti za dalj časa živet na področje radikalnega islama, ter prebrati Koran in Hadite, torej knjige islama. Da bi sploh lahko razumel, kako zelo drugačna civilizacija je to. V radikalnem islamu je poseben praznik v odraščanju nekajletnega fantka, ko prvič z velikim nožem prereže vrat živali, živi, ali vsaj lutki, ki ima v vratu vrečko rdeče barve. To vsi slavijo. Pri nas pa malemu Franciju že v vrtcu vtepajo v glavo, naj bo »strpen«, naj se ne brani s silo, naj niti ne dvigne glasu… Kaj mislite, kdo bo potegnil kratko, ko ti dve civilizaciji trčita skupaj? Retorično vprašanje. Da je ženska manjvredno bitje, in je vredna največ pol moškega, je šele začetek. Še bistveno bolj bi moralo feministke in sploh levičarje skrbeti dejstvo, da je po Koranu ateist najbolj ničvredno bitje, manj vredno od garjavega psa. Ob tem, ko je za islamiste pes itak nečist, »haram«. Da o pujsih ne govorimo. Ampak ateist je še nižje bitje. Kaj naj bi po Jihadu ateiste doletelo, raje ne bom zapisal, saj vsak dan v levičarskih medijih lahko preberemo o religiji miru. In vse, kar je v levičarskih medijih, je zagotovo res. Ali ne? Mnogo let že opozarjam, da v glavnih mošejah ter medresah (verskih šolah) na področju radikalnega islama, ne govorijo o nobenih beguncih v Evropi.  Govorijo o Veliki Evropski Hidžri. Po Koranu je Hidžra prva stopnja Jihada, osvajalne svete vojne islama. Poteka z masovnim priseljevanjem za boj sposobnih islamistov na območje, ki si ga hoče islam podrediti. Če s tem znanjem pogledate dogajanje zadnjih let v Evropi, se vam bodo prižgali kresovi… Iz istih krogov prihaja tudi denar za gradnjo mošej (džamij) po Evropi. Po Koranu ozemlje oziroma država, kjer je postavljena mošeja (ki je simbol oblasti), pripada islamskemu svetu, tam je islam gospodar. Potrebno je le še doseči zadostno število pravovernih  muslimanov na tem območju in ga potem sčasoma dokončno radikalno islamizirati ter uvesti šarijo – islamsko pravo. Tisto, kar Evropejci največkrat preprosto niso sposobni razumeti,  je zapoved laži Taquija. Pravoverni musliman mora s pravovernim muslimanom govoriti resnico. Tistemu, ki to ni, pa mora islamist vedno lagati o

Golobova veleizdaja Slovenije Read More »

Po letu dni: Laž, velika laž, največja laž, »preverjanje dejstev«! (»Fact – checking«)

V demokratični družbi bi moralo biti temeljno soglasje vsaj o tem, da svobode govora ni dopustno omejiti, ter da je sramotno poveličevanje totalitarizma in zločincev. Pod Golobovo vladavino Slovenija tone v totalitarizem. Golobovo »osvobajanje« javne RTV Slovenija, ko ga prevedemo iz Orwellovskega levičarjenja v slovenščino, pomeni, da je RTVS Golobovi vojski provladnih »nevladnikov« povsem podrejeno ultralevičarsko trobilo najslabše  vrste. Ministrica za kulturo (Fotopuba…?) gre na Čebine proslavljat ustanovitev totalitarne organizacije. Golobova vlada nato potrdi, da je bila tam uradno – in ukine dan spomina na žrtve totalitarizma. Kar je tako skrajno neevropsko, da tri velike Evropske politične stranke, torej EPP, ECR in ReNew, ogorčeno protestirajo zaradi očitno protievropskega početja Golobove vlade. Golobov totalitarizem, ki je v letu dni pokazal popolno razvojno impotentnost, povzročil pa ogromno škode, bije vse hujši boj z resnico. Za levičarje je resnica najhujša oblika »sovražnega govora«. Levičarstvo je religija sovraštva in laži, ki lahko obstaja samo, če drugim odvzame možnost svobodnega izražanja mnenj; ter na mesto resnice vsili svoje laži. Za to so razvili levičarji metode preganjanja »sovražnega govora« – ki je lahko vse, kar razkrinkava laži levičarja; t.i. »politične korektnosti« – da ni dopustno govoriti ali objaviti nekaj, kar razkrinkava levičarsko propagando; ter najbolj Orwellovski »Fact – checking« – po slovensko »preverjanje dejstev«. Seveda levičarji niso izumili institucionaliziranega »preverjanja dejstev« zato, da bi ljudem omogočili dostop do resnice, ampak prav zato, ker je preko interneta levičarjem tako neprijetna resnica začela prihajati na dan, ter postala dostopna (brez filtra »osrednjih«, beri levičarskih medijev) vsem. Najstarejši in najbolj masovno uporabljan trik levičarjev je, da vedno druge obtožujejo za vse tisto slabo, sovražno in nasilno, kar v resnici počnejo prav levičarji sami. Ta trik uporabljajo že več kot sto let. V Sloveniji so ljudje temu prvič nasedli v času krvave revolucije, ki je potekala po mehanizmu, kot ga je kasneje odlično opisal Milan Kučan: »Najprej diskreditacija, potem likvidacija, po potrebi tudi fizična..!« – in tudi to, skladno z najstarejšim trikom levičarjev, spet hotel takoj pripisati nekomu drugemu. Na internetu avtorstvo tega najstarejšega trika levičarjev pripisujejo Karlu Marxu: »Obtoži sovražnika za tisto, kar delaš sam, da vneseš zmedo:«. Ker je mrtev že 140 let, nihče ne more 100% zanesljivo ugotoviti, ali je prav on avtor te pokvarjene metode dela, ali pa nekdo od njegovih učencev; bistveno je, da levičarji ta trik uporabljajo že ves čas in vsakodnevno. Zato je toliko bolj z zdravo pametjo sprto, da v Sloveniji leta 2023 zaradi retvita in prevoda  slike z interneta v zvezi s Karlom Marxom sploh lahko dobim od nekega zavoda Oštro dopis, kjer pišejo, da po njihovo »Karl Marx ni avtor« tega navodila za temeljno metodo delovanja levičarjev, in iz katerega sledi, da za to objavo pričakujejo opravičilo. Karl Marx je zame zločinec, saj je brez dvoma sokriv za vsaj 150 milijonov umorjenih nedolžnih ljudi, ker so se iz njegovega nauka napajali vsi najhujši totalitarni režimi: (internacionalni) socializem, nacionalni socializem in njihov korporativni derivat fašizem. Karl Marx je bil tudi hud rasist, saj bi po njegovem morali »manj razviti narodi«, kamor je prišteval tudi Slovane, izginiti v holokavstu. Šele, ko to vemo, lahko zares razumemo, zakaj je Stalin oboževalce socializma na zahodu imenoval kar »uporabni idioti«. Države so uspele točno toliko, kolikor so se znebile socializma. Socializem je največji generator revščine na svetu. Primer nekoč tako bogate Venezuele je več kot poučen… Kdor po vseh zločinih, sovraštvu, uničenju in revščini, ki so jo prinesli nauki Karla Marxa, tega še vedno slavi in obožuje, po mojem mnenju ne potrebuje opravičilo, ampak zdravljenje. S seznanitvijo z dejanskimi rezultati socializma, od Sovjetskega Gulaga in Hude Jame, do Venezuele. Najnovejši primer praktične uporabe najstarejšega trika levičarjev smo lahko opazovali ob t.i. »Paradi ponosa« v Ljubljani. Ker je nekaj mladih prineslo na javni shod tistih, ki so jih polna usta »strpnosti« in »tolerance do vseh«, napis: »Obstajata samo dva spola, moški in ženski«, jih je silovito in skrajno sovražno napadla množica LGBT+ aktivistov, tako da jih je morala fizično zaščititi Policija (ki jih je pred tem popisala, čeprav so prišli na javno prireditev, kjer so bili povabljeni vsi, in samo mirno izrazili svoje mnenje ter s tem biološko in etično resnico). Toda vsi osrednji levičarski mediji so bili polni bombastičnih izjav o nekakšnih »napadih na LGBT+« aktiviste; o dejanski skrajni agresivnosti LGBT+ aktivistov proti mladim dekletom in fantom – ki za svoj pogum in zdrav razum zaslužijo vse priznanje! – pa so  molčali kot grob. Socialistično »Oštro« za Karla Marxa in proti zgodovinski resnici Za preverjanje dejstev na internetu, torej »Fact-checking« v Sloveniji, naj bi bil iz tujine (Meta) financiran prav zavod Oštro. Toda glede na izkušnje s »preverjanjem dejstev« s strani tega zavoda, ki je bil ustanovljen z denarjem davkoplačevalcev v višini več kot 21.000 evrov, bi moralo to skrbeti prav vse. Internetni viri in omrežja so postali najpomembnejši izvor znanja ter metoda komunikacije, še posebej med mladimi. Braniti »lik in delo« Karla Marxa ni prvi »dosežek« zavoda Oštro. Pred tremi leti sem v nekem tvitu opozoril na dejstvo, da se je druga svetovna vojna začela tako uničujoče zaradi kolaboracije nacionalnega in internacionalnega socializma, torej nacistične Nemčije in socialistične Sovjetske zveze. Žrtev te kolaboracije je bila (poleg Baltskih držav) Poljska, ki sta jo Nemčija in Sovjetska zveze napadli z dveh strani. Zgodovinska dejstva: – 23. avgusta 1939 sodelovanje nacistov Nemčije in socialistov Sovjetske zveze formalno potrdita zunanja ministra Ribbentrop in Molotov s podpisom pakta »o nenapadanju«. Tajni sestavni del pakta je bil dogovor o delitvi Poljske. – 1. septembra je Poljsko napadla Nemčija, Sovjetska zveza ji je skladno s paktom sledila 17. septembra. Od tega dne do končne vdaje Poljske sta Nemčija in Sovjetska zveza skupaj napadali Poljsko, vsaka s svoje strani.  – 22. septembra v mestu Brest izvedejo skupno parado pripadnikov armad nacistične Nemčije in socialistične Sovjetske zveze. Skupni napad Nemčije in Sovjetske zveze na Republiko Poljsko se je končal z njeno vdajo 6. oktobra 1939. – 22. junija 1941, se je začela operacija Barbarossa, napad Nemčije na Sovjetsko zvezo. Napad je Stalina tako presenetil, da prvim poročilom o nemškem napadu sploh ni

Po letu dni: Laž, velika laž, največja laž, »preverjanje dejstev«! (»Fact – checking«) Read More »

Slovenija 2023/Orwell 1984: »Svoboda« je totalitarizem!

»Zlo pridiga o toleranci, dokler ne prevlada in dobi oblast, potem pa hoče takoj utišati dobro, utišati resnico!«. (ar. emer. C. J. Chaput). Pod Golobovim nastajajočim totalitarizmom globoke države je najbolj napadena resnica in z njo ustavna pravica do svobode govora – do svobode javnega izražanja mnenj. V svojem očitnem napuhu (ki je eden od naglavnih grehov…) totalitarnih teženj Golob niti ne skriva več. Golob je celo javno napovedal, da, ker z levičarsko podreditvijo javne RTV Slovenija  ni šlo zakonito in na lep način, bo moral poseči po sili. Levi fašizem. Direktna napoved naklepne zlorabe oblasti in s tem svoje funkcije, kar je kaznivo dejanje, ter nedvoumna napoved totalitarizma, v katerem pravna pravila ne veljajo več. V osrednjih medijih pa po balkansko (»I nikome ništa…«) o tej povsem nesprejemljivi izjavi – vse tiho je bilo. Si sploh kdo predstavlja, kako bi zagorela Evropska Unija vse do Bruslja, če bi kaj takega samo namignil kdo iz prejšnje vlade? Tako pa je komisarka Vera Jourova početje Goloba prišla dejansko podpret…! To odpira izjemno pomembno vprašanje vloge institucij in s tem nekaterih vodilnih funkcionarjev EU, ki si lastijo vse več pristojnosti, ki jih po Lizbonski  pogodbi in drugih aktih EU nimajo. Poseganje v proces sojenja, oziroma politično vplivanje komisije na ustavno sodišče, je zagotovo te vrste. Tisti, ki zlorabljajo institucije Evropske Unije za politično obračunavanje, vodijo EU v totalitarizem in dejansko razbijajo Evropsko Unijo. Že ob nastopu Golobove vlade sem opozoril, da bo totalitarizem dobil odprta vrata zato, ker pod levičarsko vlado ne bo več temeljnega varovala demokracije: ustavno pravnega principa ravnovesij in medsebojnega nadzora (»checks and balances«) vseh treh vej oblasti: zakonodajne, izvršilne in sodne. Namesto tega je v Sloveniji zavladala socialistična enovita oblast, kjer vse veje oblasti ideološko vlečejo v isto smer. Kar vodi v totalitarizem. To se je jasno videlo že pri ideološko vsiljenem konstruktu LGBT+, po katerem nimamo več očeta in matere, ampak »osebo 1« in »osebo 2«, kar je v očitnem nasprotju s 53. členom naše ustave, Deklaracijo človekovih pravic OZN ter Konvencijo o otrokovih pravicah OZN vsilila prav ideološka levičarska večina na ustavnem sodišču. Potem  sta pri tem sodelovali še izvršila in zakonodajna veja oblasti. Na koncu pa je spet ustavno sodišče za zaščito lastnega konstrukta dokončno prepovedalo referendum, čeprav je ta ustavna pravica ljudstva – torej je zaščitilo oblast proti ljudstvu, proti človekovim pravicam vsakega državljana! To je totalitarizem. Pri odločanju o RTVS zakonu je ustavno sodišče ukinilo samo sebe. Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji ustavno določeni vlogi ne obstaja več! Pet ustavnih sodnikov je očitno protiustavno novelo RTVS zakona zadržalo, ker so ugotovili, da bi lahko prišlo do hudih nepopravljivih oz. težko popravljivih posledic za pritožnike. Potem pa so štirje ta sklep razveljavili, ker zaenkrat še »ne morejo sprejeti dokončne odločitve«…?! To pomeni, da so očitno zavestno, torej naklepno, omogočili hude nepopravljive posledice za pritožnike. Malomarno opravljane dela in zloraba funkcije sta kaznivi dejanji, očiten naklep pa indic obstoja kaznivega dejanja samo potrdi. Iz odklonilnega ločenega mnenja Ustavnega sodnika dr. Roka Svetliča je jasno, da je prišlo na ustavnem sodišču do nedopustnih političnih pritiskov, do goljufanja in do izsiljevanja, tudi z grožnjami. Na tem utemeljena odločitev je dejansko pravno nična, toda ESČP, tudi če to ugotovi, tega ne bo storilo v razumnem roku, da zaščiti očitno kršene človekove pravice pritožnikov. In tu pridemo do bistva: ustavno sodišče je, namesto da bi zaščitilo človekove pravice  pritožnikov, te zavestno kršilo, saj jim ni dovolilo niti, da bi se izjavili o navidez procesnem sklepu, ki je vsebinsko dokončno odločil o njihovih pravicah. Pri čemer zakon o ustavnem sodišču določa, da mora o glavni stvari presoje, torej vsebini, odločiti z absolutno večino petih sodnikov. Tu pa so dejansko o glavni stvari presoje odločili štirje. Ustavno sodišče je torej z očitno goljufijo, izsiljevanjem in procesno kršitvijo zaščitilo Golobovo vlado in parlamentarno večino pred človekovimi pravicami pritožnikov. Očitna protiustavnost v najhujši obliki. Totalitarizem. Dejanski samoukinitvi ustavnega sodišča bo zagotovo sledil še hujši pogrom nad – za ustavno pravico do svobode govora in pravice do obveščenosti državljanov sedaj še toliko bolj dragocenimi – alternativnimi desnimi, opozicijskimi mediji. Prevod iz Orwellovskega levičarjenja v slovenščino: če levičar reče »osvoboditi«, to pomeni njemu povsem podrediti; in za levičarja je »normalizacija« medija (npr. javne RTV, ki bi morala vedno predstavljati ves spekter mnenj enakovredno!), da je ultralevičarsko trobilo najslabše propagandne vrste. Najbolj noro je, da levičarji res verjamejo, da imajo do tega ideološkega monopola v javnih glasilih vnaprej dano pravico. V vseh.  Zato Golobove napovedi preganjanja »sovražnega govora«. Ta pravno sploh ni definiran, torej gre v resnici za napoved pregona za levičarje tako boleče resnice. Za vsiljevanje cenzure, ki je značilnost  totalitarizma.  Slovenija 2023 / Orwell 1984: »Svoboda« je totalitarizem!

Slovenija 2023/Orwell 1984: »Svoboda« je totalitarizem! Read More »

Ilegalni migrantje naj bi bili iz strani Italije nastanjeni blizu Debelega Rtiča

Italijanska vlada je napovedala namestitev ilegalnih migrantov v objekte ob slovenski meji na Tržaškem. Po napovedih naj bi šlo za opuščene kasarne, ki se nahajajo v neposredni bližini Debelega Rtiča, kjer se na slovenski strani nahaja center za letovanje otrok in drugi turistični objekti. Je Vlada RS s tem seznanjena? Včeraj sem na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije za zaščito interesov Slovenije zaradi ukrepov italijanske vlade v zvezi z ilegalnimi migracijami Celotno poslansko vprašanje objavljam v nadaljevanju. Namesto, da bi se Ministrstvo za notranje zadeve in Vlada Republike Slovenije ukvarjali s preprečevanjem nezakonitih migracij se ukvarjajo z njihovim pospeševanjem. Po pompoznem začetku odstranjevanja zaščitne ograje na meji s Hrvaško, kar so ilegalni migranti jasno razumeli kot poziv, se je dotok ilegalnih migrantov po ocenah vlade Italije povečal kar za petkrat. Italija je lani decembra zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov, ki v Italijo pridejo iz Slovenije napovedala okrepitev nadzora na meji s Slovenijo in v pasu ob meji. Med ukrepi je napovedala tudi namestitev ilegalnih migrantov v objekte ob slovenski meji na Tržaškem. Po napovedih naj bi šlo za opuščene kasarne, ki se nahajajo v neposredni bližini Debelega Rtiča, kjer se na slovenski strani nahaja center za letovanje otrok in drugi turistični objekti. Podobni načrt italijanske vlade je leta 1918 doživel burne odzive v Sloveniji. Poleg protestov so peticijo za zaščito varnosti otrok in interesov Slovenije podpisali tisoči podpisnikov v samo nekaj dneh. Vsakomur ob meji je bilo jasno, da bo takšna nastanitev ilegalnih migrantov omogočila njihovo stalno prehajanje meje in ogrozila letovanje otrok na Debelem Rtiču in druge turistične dejavnosti na slovenski obali. Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje: 1. Ali je Vlada Republike Slovenije seznanjena z načrtovano nastanitvijo ilegalnih migrantov z začetno zmogljivostjo najmanj 200 oseb na italijanski strani v objekte neposredno ob meji s Slovenijo? 2. Ali je oziroma bo Vlada Republike Slovenije protestirala pri italijanski vladi zaradi načrtovanih nastanitev in kdaj? 3. Katere ukrepe bo sprejela Vlada Republike Slovenije, da Slovenijo, otroke na Debelem Rtiču in slovenski obmorski turizem čim bolj zaščiti?

Ilegalni migrantje naj bi bili iz strani Italije nastanjeni blizu Debelega Rtiča Read More »

Laž, velika laž, največja laž, »preverjanje dejstev«! (»Fact – checking«)

Samo dva tedna sta minila od imenovanja vlade Roberta Goloba, pa je razočaranje že neizmerno. Z Golobovo vlado so državljani dobili točno vse tisto negativno in totalitarno, kar so mediji prej dve leti tako krivično in lažno pripisovali vladi Janeza Janše. O uresničevanju predvolilnih obljub ni sledu, koalicijska pogodba očitno velja samo v slabem, kjer se bere kot učbenik kulturnega marksizma – kako uničiti podjetništvo (višji davki), družino (obdavčeno dedovanje v prvem redu, davek na premoženje), otroke (posiljevanje z LGBT+ ideologijo v vrtcih in šolah), narod (norčevanje iz tradicije in prave kulture) ter državo (podiranje ograje, izpostavitev nevarnostim);  ne velja pa v dobrem. Škandal z gorivi, kjer je Golob povzročil z neumnim nastopom krizo, vlada pa ob špekulativnem pomanjkanju goriv sploh ni ukrepala, kar je ob začetku turistične sezone dalo katastrofalen signal v tujino, je bil samo še pika na i, dokaz njene nesposobnosti in neoperativnosti. Vlada Svobode, SD in Levice se krepko dela norca iz volivcev, ki so ji zaupali oblast, saj so prvi ukrepi Golobove vlade poleg dvakrat višjih položnic za elektriko povzročili še drastično podražitev bencina in dizla oziroma energentov, vse skupaj pa so predstavili kot »ukrepe proti draginji«! Proti draginji se Golobova vlada bori s podražitvami….?!? Ekonomsko je tale golobizem za Nobelovo antinagrado (če jo bodo uvedli, predlagam ime Golobova ekonomska kisla limona) in je v bistvu prav sramotno norčevanje iz ljudi v vse večji stiski. Naslednji golobizem je bil v intervjuju za hrvaški časopis, kjer je napovedal Golob, da imamo »nabito polne azilne domove«, …«zato bo vlada odstranila zaščitno ograjo ob meji«. Kar pomeni še več ilegalnih migrantov. Avstrija je zato s 1. julijem že napovedala zaostritev kontrol na meji…   Kot sem pravilno napovedal ob imenovanju Golobove vlade, smo nekoč kupovali stripe Alan Forda, da smo se absurdom v njih nasmejali, pod Golobovo vlado pa bomo v slabi parodiji Alan Forda očitno prisiljeni živeti… Dokler ne bo zadnji uspešni ob odhodu v tujino ugasnil luč. Razen, če bodo prej državljani le pripravljeni sami sebi priznati, kako hudo so bili prevarani, in se postavili odločno za svoje pravice. Toda za vse bolj pravo totalitarno oblast ne bodo dovolj kolesarji, potrebni bodo tudi kmetje s traktorji in cisternami, polnimi za dostavo prepoznavnih rezultatov Golobove vlade neposredno pred vrata te vlade… Golobova koalicija je poteptala ustavo, saj delajo v očitnem nasprotju z 2., 14., in 49. členom Ustave Republike Slovenije, ko kršijo načela svodode dela, enakosti pred zakonom in pravne države. Po zakonu bi organizatorji nezakonitih protestov stroške varovanja (za katerega je morala poskrbeti Policija) in povzročene škode morali poravnati sami, Golobova vlada pa je stroške v višini več kot 882 000 evrov kar prevalila na davkoplačevalce. Očitno protiustaven škandal brez primere v samostojni Sloveniji! Ko gre za šikaniranje zaposlenih je stvar še hujša. Berufsverbot je prepoznavni znak totalitarizma! In v vsakem nastajajočem totalitarizmu je prva smrtna žrtev pravica do svobode govora in z njo resnica. »Zlo pridiga o toleranci, dokler ne prevlada, dobi oblast, potem pa vedno hoče takoj utišati dobro, utišati resnico!«. (povzeto po: C. J. Chaput). Da bo tudi pod Golobovim nastajajočim totalitarizmom globoke države najbolj napadena resnica in z njo ustavna pravica do svobode govora, torej do svobode javnega izražanja mnenj, kaže veliko dejstev. Napovedi oviranja delovanja že sicer redkih – in zato za ustavno pravico do svobode govora in pravice do obveščenosti državljanov toliko bolj dragocenih – desnosredinskih medijev je bila prva. Sledila je napoved »osvobajanja« in »normalizacije« javne RTV Slovenija. Seveda je nujen prevod iz Orwellovskega levičarjenja v slovenščino: če levičar reče »osvoboditi«, to pomeni njemu povsem podrediti; in za levičarja je »normalizacija« javne televizija (ki bi morala vedno predstavljati ves spekter mnenj enakovredno!), da je ultralevičarsko trobilo najslabše propagandne vrste. Najbolj noro je, da levičarji res verjamejo, da imajo do tega ideološkega monopola v javnih glasilih vnaprej dano pravico. Naslednji koraki v omejevanju svobode govora se kažejo v dejstvu, da je g. Miran Videtič, eden od komentatorjev v oddaji Ura moči na Planet TV, dobil v javnem podjetju Eles prepoved nastopanja in komentiranja – pazite – v svojem imenu in v svojem prostem času. Si predstavljate, da bi v času vlade Janeza Janše nekomu v javnem podjetju prepovedali nastopati v njegovem prostem času – gorelo bi o »fašizmu« do Bruslja in na naslovnicah medijev bi bilo to vse do volitev. Sedaj pa v osrednjih medijih samo nema tišina tibetanskih grobišč vpije o dvojnih merilih do neba. »Če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, sploh ne bi imeli nobenih meril!« (povzeto po: Von Hayek). Prav po tiho pa je šlo mimo dejstvo, da naj bi bil za preverjanje dejstev na internetu poslej pooblaščen Zavod Oštro. Toda glede na izkušnje s »preverjanjem dejstev« s strani tega zavoda, ki je bil ustanovljen z denarjem davkoplačevalcev v višini več kot 21.000 evrov, bi moralo to skrbeti prav vse. Internetni viri in omrežja, zlasti Facebook (Meta), so postali najpomembnejši izvor znanja ter metoda komunikacije, še posebej med mladimi.  Za levičarje je resnica najhujša oblika »sovražnega govora«. Levičarstvo je religija sovraštva in laži, ki lahko obstaja samo, če drugim odvzame možnost svobodnega izražanja mnenj; ter na mesto resnice vsili svoje laži. Za to so razvili levičarji metode preganjanja »sovražnega govora« – ki je lahko vse, kar razkrinkava laži levičarja; t.i. »politične korektnosti« – da ni dopustno govoriti ali objaviti nekaj, kar razkrinkava levičarsko propagando; ter najbolj Orwellovski »Fact – checking« – po slovensko »preverjanje dejstev«. Seveda levičarji niso izumili institucionaliziranega »preverjanja dejstev« zato, da bi ljudem omogočili dostop do resnice, ampak prav zato, ker je preko interneta levičarjem tako neprijetna resnica začela prihajati na dan ter postala dostopna (brez filtra »osrednjih«, beri levičarskih medijev) prav vsem. Socialistično »Oštro« proti zgodovinski resnici Pred dvemi leti sem v nekem tvitu opozoril na dejstvo, da se je druga svetovna vojna začela tako uničujoče zaradi kolaboracije nacionalnega in internacionalnega socializma, torej nacistične Nemčije in socialistične Sovjetske zveze. Žrtev te kolaboracije je bila (poleg Baltskih držav) Poljska, ki sta jo Nemčija in Sovjetska zveze napadli z dveh strani. Zgodovinska dejstva: – 23. avgusta 1939 sodelovanje nacistov Nemčije in socialistov Sovjetske

Laž, velika laž, največja laž, »preverjanje dejstev«! (»Fact – checking«) Read More »

Scroll to Top