Moje delo za SDS in Slovenijo ter pregled najpomembnejših mednarodnih aktivnosti

V SDS(S) sem se včlanil leta 1987. Na prvem kongresu SDS(S) sem bil izvoljen v takratno predsedstvo in postal predsednik sveta stranke. Bil sem skupaj z Dr. Jožetom Pučnikom član sveta Demosa v času pred prvimi demokratičnimi volitvami, sodeloval pri pripravah Demosa na volitve ter bil član prve demokratično izvoljene Skupščine Republike Slovenije do predčasnih volitev decembra 1992. Z Dr. Pučnikom sva bila v tistem obdobju skupaj na več obiskih v tujini, kjer smo vzpostavili stike z različnimi organizacijami naših zamejskih Slovencev ter z drugimi strankami, s katerimi smo delili skupne vrednote. 1993 sem vodil Litostrojski kongres SDS, na katerem je bil za predsednika izvoljen g. Janez Janša. Na kongresu sem bil ponovno izvoljen v izvršilno vodstvo, poleg tega sem dve leti opravljal funkcijo glavnega tajnika (generalnega sekretarja) SDS. Stranko sem finančno saniral (delo sem zato v tem času opravljal brezplačno), ter ustanovil več kot 40 novih odborov SDS. Delovanje še bistveno večjega števila odborov smo v tem obdobju s skupnimi napori obnovili; ter ustanovili interesna združenja in forume, ki delujejo še danes. Za boljše in bolj demokratično delovanje SDS sem napisal tudi nov Statut SDS. Na vseh kasnejših kongresih SDS sem vodil Statutarni odbor SDS, ki svoje delo opravlja s pooblastilom kongresa tudi v času med dvema kongresoma. 1995 sem bil imenovan za vodjo volilnega štaba SDS. Napisal sem vse akte SDS za volitve, ki jih z manjšimi modifikacijami uporabljamo še danes. Skupaj s pokojnim g. Janezom Vajevcem sva v okviru SDS več kot desetletje vodila tečaje in treninge retorike za bodoče kandidate in funkcionarje SDS ter drugih demokratičnih strank, ki se jih je udeležilo več kot 7000 ljudi. 1996 sem vodil akcijo SDS Za neposredne in poštene volitve, v okviru katere smo v SDS prvi v zgodovini samostojne Slovenije zbrali 43.710 overjenih podpisov volivk in volivcev za dvokrožni večinski volilni sistem. V naslednjih letih sem napisal tudi več ustavnih pritožb, s katerimi je SDS na Ustavnem sodišču zmagala, saj je bila veljavnost odločitve na referendumu za dvokrožni večinski sistem dokončno potrjena. Napisal sem tudi vso zakonodajo, potrebno za uveljavitev večinskega sistema, vključno z Zakonom o volitvah ter zelo zahtevnim Zakonom o volilnih okrajih, ki je bil zaradi večinskih volitev napisan z natančnostjo samo 0,5% razlik v številu volivcev med okraji. V letih 1997 – 2002 sem bil član Državnega sveta Republike Slovenije. Najbolj odmeven dosežek je bil, da je Državni svet Republike Slovenije po velikem terorističnem napadu dne 11. septembra 2000 na ZDA na moj predlog soglasno sprejel posebno izjavo sožalja in podpore ZDA, za kar se mi je veleposlaništvo ZDA posebej javno zahvalilo. Vsa tranzicijska levica v Sloveniji je tedaj namreč sprevrženo valila odgovornost za teroristični napad na ZDA in v slovenskih medijih je bilo takrat objavljenih več kot 400 do ZDA sovražnih člankov. 2004 sem bil na listi SDS izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, kjer delam neprekinjeno vse do danes. Ker so bili nekateri mandati skrajšani, funkcijo poslanca Državnega zbora opravljam sedaj že šesti mandat. Vodil sem več mednarodnih srečanj v Sloveniji, med njimi srečanje odborov za kulturo vseh parlamentov držav članic EU v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji leta 2008. Napisal in kot predlagatelj sem tudi predstavljal vrsto predlogov zakonov ter drugih aktov (med njimi Deklaracijo o podpori Resoluciji o Evropski zavesti in totalitarizmu Evropskega parlamenta), interpelacij in ustavnih obtožb, ki jih je vse vložila PS SDS (izjema je bila le že pripravljena ustavna obtožba zoper dr. Mira Cerarja zaradi uporabe tajnih aktov,ki zaradi odstopa njegove vlade potem ni bila vložena). Med zakoni je bil eden najbolj zahtevnih in pomembnih Zakon o RTV Slovenija, ki je bil kar dvakrat potrjen na referendumu, kar je po vseh dosegljivih podatkih svetovni rekord, in je veljal več kot 15 let. Vsa leta sem bil aktiven in uspešen na mednarodnem področju, ukvarjal sem se predvsem s področjem obrambe in varnosti. Več mandatov sem vodil slovensko delegacijo v NATO PA (sem njen član in po dogovoru bi jo moral voditi tudi sedaj, vendar je NSi z glasovi vladne koalicije prevzela vse nadzorne funkcije), po en mandat pa sem bil vodja slovenske delegacije v OVSE in SEP (Srednjeevropske pobude). V funkciji predsednika delegacije v NATO PA sem se kot edini iz Slovenije (in zaradi preverjanja eden od samo nekaj iz Evrope) udeležil večdnevnega političnega srečanja na najvišjem nivoju, ki ga je ves čas vodil osebno takratni podpredsednik ZDA, v Lawrence Livermore National Laboratory, ki je vključeval tudi oglede najbolj zaupnih raziskovalnih sistemov (lasersko sproženo zlitje atomov za pridobivanje energije) in načrtov. 2015 sem prevzel vodenje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS), ki sem jo vodil do volitev 2018. Vodenje KNOVS je odmevalo v javnosti zaradi mojega aktivnega prizadevanja za ohranitev varnosti v Sloveniji in Evropski Uniji ter zato doslednega nasprotovanja ilegalnim migracijam. S tem ciljem sem se udeležil vrste mednarodnih srečanj v Bruslju in na Dunaju ter v Washingtonu, ZDA. Zelo dobro sprejet je bil moj nastop na sedežu OVSE na Dunaju v okviru mednarodne konference o pregonu, rehabilitaciji in reintegraciji tujih terorističnih borcev, ki je potekala 14.-15. oktobra 2021. V daljšem nagovoru zbranim ministrom, predsednikom vlad ter predstavnikom EU in OZN sem kakršni koli možnosti, da bi po propadu Islamske države dovolili vrnitev teroristov ISIS-a v Evropo, najostreje nasprotoval. Posnetek nastopa v angleščini in s slovenskimi podnapisi je objavljen na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=dfeA5-sUTwg Na Konferenci o prihodnosti Evropske Unije, ki je potekala od marca 2021 do začetka maja 2022, sem vodil slovensko parlamentarno delegacijo. V samo dobrem letu dni sem oblikoval mrežo povezav delegacij in posameznih delegatov, predvsem s področja Višegrada, pa tudi več drugih držav Evropske Unije. Z odlično koordinacijo in sodelovanjem smo uspešno nasprotovali mnogim elementom ideologije kulturnega marksizma v osnutkih zaključkov konference; ter tistim političnim priporočilom, ki so krepila centralistične težnje v Evropi. Za uspešno delo sem prejel zahvale več vodij delegacij, med njimi Poljske in Madžarske. 27. in 28. januarja 2022 sem se udeležil posebnega srečanja odborov Višegrajske četverice in Slovenije s področja obrambe in notranjih zadev, kjer smo obravnavali možnosti za bolj učinkovito zaščito meja in varnosti pred ilegalnimi migracijami ter skupno

Moje delo za SDS in Slovenijo ter pregled najpomembnejših mednarodnih aktivnosti Read More »